Жамсрандорж
БАТСАЙХАН
НИТХ төлөөлөгч
Архив:
1997
Машин механизм ХК-д дэд захирал, гүйцэтгэх захирал,
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ИНЕГ-н Чингис хаан ОУНОБ-д бизнес төлөвлөлтийн газрын дарга
2015
ОСНААУГ-ын дарга
2016
2017
Мэдээ, мэдээлэл