Сэрдамба
ЭРДЭНЭБАЯР
Дүүргийн засаг дарга
Багахангай дүүргийн засаг дарга
Архив:
1991
Гал унтраах 19-р ангид гал сөнөөгч
1992
Дотоодын цэргийн дугаар ангид
1993
1994
БХД-ийн Банкны салбарт бэлэн мөнгөний хянагч
1995
1996
1997
1998
1999
2000
БХД-ийн МАХН-ын хорооны Улс төрийн ажилтан
2001
БХД-ийн өрхийн амьжиргаа, чадварыг дэмжих зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
2002
2003
БХД-ийн ЗДТГ-т зохион байгуулагч, Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2004
2005
2006
2007
БХД-ийн Засаг даргын орлогч
2008
2009
2010
2011
2012
БХД-ийн Засаг дарга
2013
2014
2015
Багахангай дүүргийн засаг дарга
2016
2017
Мэдээ, мэдээлэл
Мэдээ оруулаагүй