Лхагвасүрэн
НАРАНТУЯА
НИТХ төлөөлөгч
Архив:
1995
Голомт банкны нягтлан бодогч, салбарын захирал, хэлтсийн захирал
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газрын дарга
2013
2014
2015
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
2016
2017
Мэдээ, мэдээлэл