Оросбаатар
МӨНГӨНШАГАЙ
Нийслэлийн засаг даргын орлогч
Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч
Архив:
2011
НИТХ-ын төлөөлөгч
2012
2013
2014
2015
Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч
2016
2017
Мэдээ, мэдээлэл
Мэдээ оруулаагүй