Удирдамж Журам Бүртгүүлэх
Судалгаа 2016 оны 11.01-12.31-ний 13:00 цаг хүртэл явагдана.
Тэргүүлэгчид
Улаанбаатар хот
Орон нутаг