Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
О.Амгаланбаатар
Говь-Алтай аймаг
Говь-Алтай аймгийн засаг дарга
Танилцуулга
Саналын тоо
1
2011
Говь Алтай аймгийн Ардчилсан намын дарга
2012
2013
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2014
2015
Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх /Гааль, татварын зөвлөх/
2016
2017
2018
2019
Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2020
2021
2006-2008: Бургастай гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2008-2009: Эрдэнэт гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2009-2012: Гашуун сухайт гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2014-2016: Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2020 Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга