Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Б.Дэлгэрсайхан
Дорноговь аймаг
6,045
Танилцуулга
Саналын тоо
6,045
1986
Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч
1987
1988
Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга
1989
1990
1991
1992
“Дорнын говь” ХХК
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн захирал
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1982 онд Дорноговь аймгийн 1-р арван жилийн дунд сургууль

1987 ондНАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль /одоогийн хууль сахиулах их сургууль/ хуульч

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1987-1989 онд Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч

1989-1992 онд Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга

1993-2016 онд“Дорнын говь” ХХК

2004-2015 онд“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн захирал

2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн