Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
С.Одонтуяа
Баянгол
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын дэд дарга
18,427
Танилцуулга
Саналын тоо
18,427
1987
Шинжлэх Ухаан Техник мэдээллийн төвд мэргэжилтэн
1988
1989
1990
"Сант" ББХК-ийн захирал
1991
1992
1993
1994
"Сод трейд" ХХК-ий ерөнхий захирал
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
"Иргэн Та Баялаг" сангийн тэргүүн
2007
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч
2008
2009
2010
Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх
2011
Монгол улсын их хурлын гишүүн
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 2016 онд Баянгол дүүргийн засаг дарга
2012
2013
2014
2015
Баянгол дүүргийн засаг дарга
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Монгол Улсын Их Хурлын дэд дарга
2020
2021
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1982 онд Нийслэлийн 1 дүгээр дунд сургууль
1988 онд ОХУ-ын Санкт Петербургийн их сургууль, олон улсын эдийн засагч, бакалавр
1988-1989 онд СПИС, Бизнес удирдлагын магистр
1990-1992 онд АНУ, Япон Улсад макро эдийн засгийн чиглэлээр суралцсан
 
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1988-1991 онд ШУТМ-ийн төвд мэргэжилтэн
1991-2012 онд “Сод трейд”, “Лотс Инвест” ХХК-ийн захирал
2008-2012 онд “Иргэн Та Баялаг” сангийн тэргүүн
2010-2012 онд Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх
2012-2016 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016-2020 онд Баянгол дүүргийн Засаг дарга
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын дэд дарга
 
ШАГНАЛ
 
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон
 
ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос
 
ЦАХИМ ШУУДАН