Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Г.БАТСУУРЬ
Говьсүмбэр аймаг
Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга
Танилцуулга
Саналын тоо
0
1995
Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Засварчин
1996
Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Механик
1997
Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Ерөнхий инженер
1998
1999
Дорноговь аймаг Нефть хангамжийн газарт Дарга
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Орлогч
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Говьсүмбэр аймгийн МАН-ын хорооны дарга
2012
2013
2014
Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын Дарга
2015
Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга
2016
2017

1971 онд төрсөн. Эхнэр, 3 хүүхэдтэй.

Боловсрол эзэмшсэн байдал:

1979 – 1987 Говьсүмбэр аймаг ЕБСургууль Бүрэн бус дунд

1987 – 1991 УБ Хот ТЗ-н Техникум Тусгай дунд

1991 – 1996 УБ Хот ШУТИС Нефть барилга байгууламжийн инженер

2002 – 2004 УБ Хот Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер

2007 – 2009 УБ Хот Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын Магистр

Ажилласан байдал:

1996 – 1997 Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Засварчин

1997 – 1998 Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Механик

1998 – 2000 Говьсүмбэр аймаг Нефть хангамжийн газарт Ерөнхий инженер

2000 – 2006 Дорноговь аймаг Нефть хангамжийн газарт Дарга

2006 – 2010 Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Орлогч

2012 – – Говьсүмбэр аймгийн МАН-ын хорооны дарга

2015 – 2016 Говьсүмбэр аймгийн ИТХ-ын Дарга

2016 оны 07 сарын 08 – Говьсүмбэр аймгийн засаг дарга