Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Б.Баттөмөр
Дархан-Уул аймаг
Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны дарга
Танилцуулга
Саналын тоо
1
1979
Ой модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн дарга
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Улсын Гаалийн ерөнхий газар дэд дарга, дарга
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Монголын үндэсний татварын ерөнхий газар дарга
2011
2012
2013
2014
2015
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021
Сахилга хариуцлага, ёс зүйн байнгын хорооны дарга
2022
2023
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1979 онд Хөдөө аж ахуйн их сургууль, инженер механик
1991 онд ОХУ Москва хот нийгэм-улс төрийн дээд сургууль, эдийн засагч улс төр судлаач
2001 онд Монгол улсын их сургууль. Хууль зүйн дээд сургууль. Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн
 
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1980-1986 онд Ой модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга
1986-1989 онд Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн дарга
2000-2008 онд Улсын Гаалийн ерөнхий газар дэд дарга, дарга
2011-2013 онд Монголын үндэсний татварын ерөнхий газар дарга
2016-2020 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020 УИХ-ын гишүүн Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын хорооны дарга
 
ШАГНАЛ
2001 онд Алтан гадас одон
 
ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос