Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Д.Оюунхорол
Баянзүрх
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, ш/у-ны байнгын хорооны дарга
2,037
Танилцуулга
Саналын тоо
2,037
1990
Отгон тэнгэр их сургуулийг үүсгэн байгуулагч
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2000
2001
2002
2003
Отгон тэнгэр их сургуулийн ерөнхийлөгч
2004
2005
2006
2007
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2008
УИХ-ын НББСШУ-ны байнгын хорооны дарга
2009
2010
2011
Монгол улсын их хурлын гишүүн
2012
2013
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд
2014
2015
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016
2017
2018
Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, ш/у-ны байнгын хорооны дарга
2019
2020
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1981 онд
Төв аймгийн 10 жилийн дунд сургууль
1986 онд
Улсын багшийн дээд сургууль Математикийн багш мэргэжлээр
2003 онд
Монгол Улсын Их Сургууль Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1986-1987 онд
Нийслэлийн 10 жилийн 26 дугаар дунд сургуульд Математикийн багш
1987-1989 онд
Нийслэлийн 10 жилийн 26 дугаар дунд сургуульд хичээлийн эрхлэгч
1989-1990 онд
Туул хорооны Хувьсгалт Залуучуудын Эвлэлийн хорооны нарийн бичгийн дарга
1990-1991 онд
Нийслэлийн 10 жилийн 32 дугаар дунд сургуулийн хичээлийн эрхлэгч
1991-2000 онд
Отгонтэнгэр дээд сургуулийн ректор
2000-2004 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2004-2008 онд
Отгонтэнгэр их сургуулийн ерөнхийлөгч
2008-2009 онд
Монгол Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга
2008-2012 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2012-2016 онд
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2014-2015 онд
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайд
2016 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016-2017 онд
Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2019 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын хорооны дарга
ШАГНАЛ
1994 онд
Ардын гэгээрлийн тэргүүний ажилтан
2000 онд
Алтангадас одон
2006 онд
Банк санхүүгийн тэргүүний ажилтан
2006 онд
Хууль зүйн тэргүүний ажилтан
2004 онд
Нийгмийн хамгааллын тэргүүний ажилтан
Монгол Улсын гавьяат багш
ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос
ЦАХИМ ШУУДАН
ЦАХИМ ХУУДАС