Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Ж.Батжаргал
Төв аймаг
Танилцуулга
Саналын тоо
0
1989
Баян-Өнжүүл сумын ХААН банкинд Эдийн засагч
1990
АДХГЗ-ны орлогч дарга
1991
Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч
1992
1993
Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-ын БОУ байцаагч
1994
1995
Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга
1996
1997
1998
1999
Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга
2000
2001
Аймгийн ИТХ-ын дарга
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Төв аймгийн засаг даргаар ажиллаж байна
2016
2017
2018
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021

БОЛОВСРОЛ

1976 – 1986 Зуунмод сумын 2-р 10 жил

1986 – 1990 МУИС

1994 – 1996 ТЗУХИнститут

ТУРШЛАГА

1990 – 1991 Баян-Өнжүүл сумын ХААН банкинд Эдийн засагч

1991 – 1992 АДХГЗ-ны орлогч дарга

1992 – 1994 Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч

1994 – 1996 Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-ын БОУ байцаагч

1996 – 2000 Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга

2000 – 2002 Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга

2002 – 2012 аймгийн ИТХ-ын дарга