Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Б.ЭНХБОЛД
Говь-Алтай аймаг
Барилгын хөгжлийн төвийн дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер
1,097
Танилцуулга
Саналын тоо
1,097
1985 онд Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг суманд төрсөн
Боловсролын байдал
ШУТИС, БИАС-Архитектор 2003-2006
ШУТИС, БИАС –Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер 2003-2007
ШУТИС, БИАС –ИбҮБИ магистр 2016
Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын магистрант 2018
Барилгын салбарт ажилласан байдал : 13 жил
Ажлын туршлага
Барилга байгууламж ХХК - 2007-2016
Барилга хөгжлийн төв дэд захирал бөгөөд ерөнхий инженер ТӨҮГ- 2016 оноос
НАМЗХ-ны Удирдах зөвлөлийн дарга 2017 оноос
ГАА-ийн Есөнбулаг сумын УБ-хот дахь нутгийн зөвлөлийн дарга 2018 оноос