Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Д.БАТЦОГТ
Баянгол
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн асан
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2011
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2012
2013
Хувийн хэвшил
1993-1996 : "Нөөц" ХХК-д менежер
1997-1998: "Вестерн трейд" ХХК-ийн захирал
2000-2006: "Хайрхан холдинг" ХХК-ийн захирал
Төрийн алба
1999-1999: Гаалийн ерөнхий газрын Тамгын хэлтэст байцаагч
Удирдах ажил
1999-1999: Орхон аймаг дахь Гаалийн газрын дарга, 1999-2000 онд Нефть онцгой албан татварын гаалийн газрын дарга
1999-2000: Нефть онцгой албан татварын гаалийн газрын дарга
2006-2008: Гаалийн ерөнхий газрын дэд дарга
 
УИХ
2012-2016: УИХ-ын гишүүн