Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Ц.БАТ-ЭНХ
Орхон аймаг
МАН-ын Нарийн бичгийн дарга, “Энх Эрдэнэтийн хөгжил” ТББ , Тэргүүн
Танилцуулга
Саналын тоо
0
1996
“Симба” корпораци, Дэд захирал
1997
1998
1999
“B and G” групп, Ерөнхийлөгч
2000
2001
2002
2003
2004
Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Орлогч дарга
2005
Зам тээвэр, аялал жуулчлалын яам, Төрийн нарийн бичгийн дарга
2006
2007
2008
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, Ерөнхий захирлын хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орлогч дарга
“Энх Эрдэнэтийн хөгжил” ТББ , Тэргүүн
2009
2010
2011
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, Дарга
2012
2013
2014
Барилга, хот байгуулалтын яам “сайдын зөвлөх”
2015
Монгол Ардын Намын Нарийн бичгийн дарга
2016
2017

Ажлын туршлага:

1997-2000 он              “Симба” корпораци, Дэд захирал

2000-2005 он              “B and G” групп, Ерөнхийлөгч

2005-2006 он              Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар, Орлогч дарга

2006-2008 он              Зам тээвэр, аялал жуулчлалын яам, Төрийн нарийн бичгийн дарга

2009-2012 он              “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, Ерөнхий захирлын хөгжлийн асуудал      

                                   эрхэлсэн орлогч дарга

2012-2013 он              “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, Дарга

2015-2016 он              Барилга, хот байгуулалтын яам “сайдын зөвлөх”

2016 оноос                 Монгол Ардын Намын Нарийн бичгийн дарга

2009 оноос                 “Энх Эрдэнэтийн хөгжил” ТББ , Тэргүүн