Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
В.РЭНЦЭНДОРЖ
Говь-Алтай аймаг
Говь-Алтай аймгийн засаг дарга
2,011
Танилцуулга
Саналын тоо
2,011
2015
Говь-Алтай аймгийн засаг дарга
2016
2017

  1. Овог, нэр: Ванчиг Рэнцэндорж

   2. Төрсөн огноо:1977.10.21

   3. Ургийн овог: Бэсүд     

   4. Төрсөн газар: Говь-Алтай аймаг,  Есөнбулаг сум

   5.  Ам бүл: Ам бүл 4, эхнэр хүүхдүүдийн хамт

   6. Нийгмийн гарал: Сэхээтэн

   7. Боловсрол: Дээд

 -1985-1995 онд Говь-Алтай аймгийн 10-н жилийн 1-р сургууль

 -1995-1999 онд Цагдаагийн дээд сургууль

 -2007-2008 онд Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер  

13. Урьд болон одоо эрхэлж байсан албан тушаал /он дарааллаар/

-       1999-2000 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн төлөөлөгч

-       2000-2002 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Эрэн сурвалжлалт хариуцсан төлөөлөгч

-       2002-2003 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Хэрэг бүртгэгч

-       2003-2007 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Ахлах хэрэг бүртгэгч

-       2007-2011 онд Говь-Алтай аймгийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

-       2016-оноос Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын орлогч

-       2019- оноос Говь-Алтай аймгийн засаг дарга