Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
С.МӨНХЧУЛУУН
Сонгинохайрхан
18,016
Танилцуулга
Саналын тоо
18,016
2008
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Бүртгэлийн мэргэжилтэн
2009
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын хэлтсийн дарга
2010
2011
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2012
2013