Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
М.ЭРДЭНЭТУЯА
Чингэлтэй
907
Танилцуулга
Саналын тоо
907
1987
ХБУГ Байцаагч нягтлан бодох
1988
1989
Монголын Эд хэрэглэгчдийн хоршоодын холбоо Ерөнхий ня-бо, орлогч дарга
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Сор кашмир үүсгэн байгуулагч
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч
2019
2020