Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Д.АЛТАНХУЯГ
Чингэлтэй
ТОСК-н тэргүүн дэд захирал асан
2,538
Танилцуулга
Саналын тоо
2,538
2011
Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын орлогч дарга
2012
2013
Хувийн хэвшил
1989-1994: Разномикс нэгдэл ачигч
1996-2000: Монгол-Амикал хамтарсан үйлдвэр Эдийн засагч, нягтлан бодогч
2000-2001: “Жой оф скай” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
2009-2016: Монголын Байгаль Хамгаалах байгууллагуудын Нэгдсэн Холбоо ТББ-ын тэргүүн
Төрийн алба
2005-2006: Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын орлогч дарга
2006-2008: Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын орлогч дарга
2014-2016: ТОСК-н тэргүүн дэд захирал