Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Г.БАЙГАЛМАА
Хан-Уул
УИХ-ын даргын Барилга, ипотек хариуцсан зөвлөх асан
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2015
УИХ-ын даргын Барилга, ипотек хариуцсан зөвлөх
2016
2017
Боловсрол
-: Отгонтэнгэр их сургуулийг Олон улсын эрхзүйч мэргэжлээр төгссөн. Төрийн удирдлагын “Либерти” дээд сургуульд Төрийн удирдлагын магистр хамгаалсан.
 
 
Төрийн алба
2002-2006: ШШГЕГ-т ахлах байцаагч
Удирдах ажил
2012-2012: Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын зөвлөх
2012-2015: Барилга, хот байгуулалтын яамны дэд сайд
2016-2016: УИХ-ын даргын Барилга, ипотек хариуцсан зөвлөх