Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Н.НАЦАГДОРЖ
Баянзүрх
НБХБТГ Улаанбаатар хотын ерөнхий Архитектор бөгөөд газрын дарга асан
2,364
Танилцуулга
Саналын тоо
2,364
2014
НБХБТГ Улаанбаатар хотын ерөнхий Архитектор бөгөөд газрын дарга
2015
2016
Төрийн алба
2005-2006: Нийслэлийн хот байгуулалт хөрөнгө оруулалтын газар Архитектор
2006-2010: Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар Улаанбаатар хотын ерөнхий Архитектор бөгөөд газрын дарга
2012-2015: НБХБТГ Улаанбаатар хотын ерөнхий Архитектор бөгөөд газрын дарга