Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
А.АРИУНЦАЦРАЛ
Баянзүрх
Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн газарт арга зүйч
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2009
Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн газарт арга зүйч
2010
2011
Хувийн хэвшил
1996-1998: Английн Хүүхдийн ивээх сан олон улсын байгууллагад Төслийн удирдагч
1998-2000: Монголын Хүүхэд Залуучууд Хөгжлийн төвд Хөтөлбөрийн ажилтан
2000-2007: Монголын Залуучуудын холбооны Сургалт судалгааны Полиси төвд дэд захирал
2007-2016: Си Ай Эс Монголия, Саппорт Сервисес Монголия компанид Хүний нөөцийн захирал
Төрийн алба
1987-1989: ЕБС-дад Пионерийн удирдагч
1992-1996: УБ хот БЗД, Нийслэлийн Хүүхэд залуучууд эмэгтэйчүүдийн газарт арга зүйч, Нийгмийн ажилтан