Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Н.БАТАА
Багахангай
“Шим” ХХК-ий Ерөнхий захирал
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2011
“Шим” ХХК-ий Ерөнхий захирал
2012
2013
Төрийн алба
1980-1986: НААҮЯ УБ ХЦУКомбинат засварчин, дарга
1986-1988: НААҮЯ-ны БЗТовчоо Ерөнхий инженер
1988-1990: ШУА Биотехнологийн хүрээлэн Биоцехийн эрхлэгч
2012-2016: Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчоор ажиллаж байна. Төр, хувийн хэвшлийн байгууллагад 26 жил ажилласан туршлагатай.
Удирдах ажил
1990-1997: Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн “Шим” ХХК-ийн Ерөнхий захирал
1997-2000: ХХАҮЯ СТНБГ-ын дарга
2000-2012: Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн “Шим” ХХК-ий Ерөнхий захирал