Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Г.БАЯРСАЙХАН
Чингэлтэй
Хөдөлмөрийн сайд асан
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2015
Хөдөлмөрийн сайд
2016
2017
Хувийн хэвшил
2006-2008: "Экологи" ХХК-ийн захирал
 
Удирдах ажил
2008-2008: Монголын экологийн зөвлөлийн тэргүүн
 
УИХ
2008-2016: УИХ-ын гишүүн
МУ САЙД
2015-2016: Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөрийн сайд