Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Б.МӨНХТУЯА
Чингэлтэй
УИХ-ын гишүүн асан
1,071
Танилцуулга
Саналын тоо
1,071
2011
УИХ-ын гишүүн
2012
2013
Хувийн хэвшил
2004-2004: “Хараа сүмбэр” ХХК-ийн захирал
2008-2014: “Хараа сүмбэр” ХХК-ийн зөвлөх, “Сүмбэр Ойл” ХХК-ийн захирал,
2014-2015: “Герман Газ” ХХК-ийн орлогч захирал.
Төрийн алба
1975-1980: "Монгол кино" үйлдвэрт Дуу авианы техникч,
1986-1996: Материал импекс компанид мэргэжилтэн,
 
 
УИХ
2004-2008: УИХ-ын гишүүн