Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
О.ЭРДЭНЭБУЛГАН
Чингэлтэй
Төрийн өмчийн хорооны дэд дарга асан
4,953
Танилцуулга
Саналын тоо
4,953
2011
Төрийн өмчийн хорооны дэд дарга
2012
2013
Хувийн хэвшил
2001-2002: ASI Robicon Holding SPA Ази номхон далайн газарт судлаач
2002-2003: Эм Си Эс группт Экспортын менежер
2006-2008: МИМС ХХК ерөнхийлөгч
Төрийн алба
2005-2006: Сангийн яаманд сайдын зөвлөх
2012-2014: Уул уурхайн яамны дэд сайдаар ажиллаж байсан.
Удирдах ажил
1997-1999: МХҮАТ гадаад худалдаа, мэдээлэл товчооны дарга
2003-2005: Анод банкны газрын захирал
2009-2012: Төрийн өмчийн хорооны дэд дарга