Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Б.ӨЛЗИЙБАЯР
Чингэлтэй
Монголын Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга
275
Танилцуулга
Саналын тоо
275
2015
Монголын Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга
2016
2017
Боловсрол
1979-1989: Нийслэлийн 23-р дунд сургууль
1989-1991: ШУТИС-ийн гадаад хэлний бэлтгэл анги
1991-1992: Японы Токио хотын Гадаад хэлний дээд сургуулийн дэргэдэх Япон хэлний сургууль
1992-1996: Японы Ёкохамагийн Үндэсний Их сургуулийг бизнес удирдлагаар төгссөн
2006-2007: Английн Вестминстерийн Их сургуулийг Макро эдийн засаг ба засгийн газрын шинэчлэлээр магистр зэрэг хамгаалсан
 
Хувийн хэвшил
1998-2004: Японы өдөр тутмын Ёмиури сонингийн Монгол дах сурвалжлагч
2009-2016: Ард Капитал групп ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
Төрийн алба
1996-1998: Гадаад хэргийн яамны мэргэжилтэн
2004-2007: Монгол Улсаас ИБУИНВУ дах ЭСЯ-ны ажилтан
Удирдах ажил
1998-2004: Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны систем байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч
2008-2008: Монголын Мянганы Сорилтын сангийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал
2015-2016: Монголын Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны Удирдах зөвлөлийн дарга