Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Д.СҮНДИЙ
Чингэлтэй
“Нэт капитал” Банк бус санхүүгийн байгууллагын ТУЗ-ын дарга
11,592
Танилцуулга
Саналын тоо
11,592
2007
“Нэт капитал” Банк бус санхүүгийн байгууллагын ТУЗ-ын дарга
2008
2009

“Нэт капитал” Банк бус санхүүгийн байгууллагын ТУЗ-ын дарга

Ардчилсан намын Үндэсний Бодлогын хорооны гишүүн