Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Л.Баттүвшин
Чингэлтэй
Ардчилсан намын Үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Хэлтсийн дарга
3,602
Танилцуулга
Саналын тоо
3,602
2015
Ардчилсан намын Үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Хэлтсийн дарга
2016
2017

Лундаажанцан овогтой Баттүвшин

1983 онд Улаанбаатар хотод төрсөн

Эдийн засагч, бизнесийн удирдлага

Ам бүл 5

Бэлтгэл офицер

Ардчилсан намын Үндэсний бодлогын хорооны гишүүн Хэлтсийн дарга