Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
А.Эрдэнэбаяр
Баянзүрх
Чингэс Хааны Дэлхийн Академийн Жинхэнэ гишүүн
284
Танилцуулга
Саналын тоо
284

Үйлс овогт Авирмэдийн Эрдэнэбаяр нь Улаанбаатар хотод төрсөн.

Дээд боловсролтой, Академич, Төрийн удирдлагын магистр, Эрх зүйч, мэргэжилтэй.

2014 онд Дэлхийн Чингэс Хааны Академийн Эрдмийн зөвлөлийн жинхэнэ гишүүн, Академич цолыг Империал хаус сургалтын программийн дагуу олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлж бүтээлийн хамгаалатыг гүйцэтгэсэн болно.

Төрийн хууль тогтоомжийг сурталчлах, өдөр тутмын сонин хэвлэл, мэдээллийн төрөл бүрийн байгууллагуудтай байнга цаг ямагт нягт хамтран ажиллаж тухайн байгууллагынхаа ажил үйлсийг зөвөөр өргөн олонд таниулан сурталчилж байх нь өөрийнхөө ажлын үндсэн үүргээ гэж үздэг.