Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Г.Амартүвшин
Хан-Уул
Танилцуулга
Саналын тоо
0
2007
JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
2008
2009
2010
Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал
2011
2012
2013
Хас банк, ерөнхий захирал
2014
2015
2016
2017
ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал
2018
Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2019
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2020
2021

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1991 онд Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль
1998 онд Брюссель дахь Европын их сургууль, бизнесийн удирдлага, бакалавр
2005-2007 онд АНУ-ын Харвардын Бизнесийн их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр


АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1998-2005 онд ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал
2008-2011 онд JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
2011-2014 онд Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал
2014-2019 онд Хас банк, ерөнхий захирал
2019-2020 онд Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


ШАГНАЛ
Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан


ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос, Франц, Герман, Нидерланд