Хамрах хугацаа: 2023.11.20-12.30
Б.Батцэцэг
Баянхонгор аймаг
Монгол Улсын гадаад харилцааны сайд
Танилцуулга
Саналын тоо
3
1995
“Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн Ерөнхий захирал
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлагийнГадаад сурталчилгаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга
2005
2006
“Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга
2007
2008
2009
Монгол Ардын Намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх
2010
Монгол Ардын Намын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааныхэлтсийн дарга
2011
2012
2013
2014
Монгол Улсын Сангийн сайдын гадаад бодлогын зөвлөх
2015
Гадаад харилцааны дэд сайд
2016
2017

1973 оны 12 дугаар сарын 09-нд Баянхонгор аймагт төрсөн

Төгссөн сургууль:

1996 онд                   МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Дээд Сургууль

2000 онд                   Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль

2005 онд                   Голландын Маастрихтийн Менежментийн Их Сургуулийг тус тус

төгссөн

Олон улсын харилцааны бакалавр, Бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэгтэй

Ажлын туршлага:

1996-2005 онд         “Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн Ерөнхий захирал

2005-2007 онд         Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлагийн

Гадаад сурталчилгаа хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга

2007-2015 онд         “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга

2010-2011 онд         Монгол Ардын Намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх

2011-2012 онд         Монгол Ардын Намын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны

хэлтсийн дарга

2015-2016 онд         Монгол Улсын Сангийн сайдын гадаад бодлогын зөвлөх

2016 оноос               Гадаад харилцааны дэд сайдаар томилогдон ажиллаж байна

Гадаад хэлний мэдлэг: Англи, орос хэлний мэдлэгтэй

Гэр бүлийн байдал: Нөхөр, 3 хүүхэдтэй