Дондогдорж
Эрдэнэбат
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн
УИХ дахь бүлгийн дарга
Сэлэнгэ, 27-р тойрог
Архив:
1992
"Ноён" ХХК-ий захирал
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Нийслэлийн Багануур дүүргийн Засаг дарга
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007