Энхбаяр
Батшугар
Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга
Байнгын Хорооны Дарга (2022-2024)
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2021-2024)
Архив:
Намтар