Намтар

ТӨРСӨН ОН: 1985.06.15
ТӨРСӨН ГАЗАР: Улаанбаатар хот
БОЛОВСРОЛ:

  • 1993-1997 онд нийслэлийн 96 дугаар сургууль
  • 1997-2001 онд нийслэлийн 11 дүгээр сургууль
  • 2001-2002 онд нийслэлийн 5 дугаар сургууль /БҮРЭН ДУНД/
  • 2003-2005 онд Канад улс Дэлхийн нэгдсэн коллежийг Олон Улсын бакалаврын хөтөлбөр
  • 2012-2015 онд Санхүү Эдийн Засгийн Их сургуулийг Бизнесийн удирдлага /БАКАЛАВР/

АЖЛЫН ТУРШЛАГА:

  • 2009-2011 онд “Тэнгэр даатгал” мэргэжилтэн
  • 2011-2012 онд “Мандал даатгал”  даатгалын менежер
  • 2012-2014 онд “Нью Грата” хуулийн фирмийн гүйцэтгэх захирал
  • 2014-2015 онд “Пи Си Пи Ди” ХХК-д дэд захирал
  • 2015-2019 онд “Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк”-ны тэргүүн дэд захирал