Очирбат
Амгаланбаатар
Говь-Алтай аймгийн засаг дарга
Аймгийн засаг дарга (2020-2024)
Говь-Алтай
Архив:
Намтар
2006-2008: Бургастай гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2008-2009: Эрдэнэт гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2009-2012: Гашуун сухайт гаалийн хорооны гаалийн улсын байцаагч
2014-2016: Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2020 Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга