Борхүү
Дэлгэрсайхан
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Дорноговь
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2016-2019)
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1982 онд Дорноговь аймгийн 1-р арван жилийн дунд сургууль

1987 ондНАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль /одоогийн хууль сахиулах их сургууль/ хуульч

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1987-1989 онд Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч

1989-1992 онд Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга

1993-2016 онд“Дорнын говь” ХХК

2004-2015 онд“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК-ийн захирал

2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн