Ганзориг
Тэмүүлэн
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
Байнгын Хорооны Дарга (2022-2024)
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Архангай
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

2003 онд АНУ, American university сургууль, олон улсын харилцааны бакалавр

2005 онд АНУ American university сургуулийг Олон улсын удирдлагын магистр

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2006 онд Ашигт малтмал газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст мэргэжилтэн

2007 онд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст ахлах мэргэжилтэн

2008-2009 онд Ашигт малтмал газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтсийн дарга

2009-2014 онд Төрийн өмчит “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-д дэд захирал

2013-2015 онд “Оюутолгой” ХХК-нд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн

2014-2015 онд Монгол Улсын Уул уурхайн яамны дэд сайд

2015 оноос Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч

2015 оноос Монгол Ардын Намын удирдах зөвлөлийн гишүүн

2016-2020 Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

 

ГАДААД ХЭЛ

Англи, Орос