Болд
Жавхлан
Сангийн сайд
Сайд (2021-2024)
Дархан-Уул
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Дархан-Уул
Архив:
Намтар
ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1990 онд Дархан хотын 17 дугаар дунд сургууль
1992 онд Сүхбаатар аймгийн 1 дүгээр дунд сургууль
1997 онд Монгол улсын их сургууль, Эдийн засгийн сургууль, банкны эдийн засагч
2008 онд АНУ, Калифорнийн их сургуулийн Риверсайдын хэлний сургууль
2009 онд АНУ, Индианагийн их сургууль
 
АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1997-1999 онд Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын хянан шалгагч
1999-2000 онд Монголбанкнаас ХААН банкинд Бүрэн эрхт төлөөлөгч, эрх хүлээн авагч
2000-2004 онд Монголбанк, Хяналт шалгалтын газрын ахлах хянан шалгагч
2004-2006 онд Худалдаа хөгжлийн банк, Үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал
2006-2007 онд Худалдаа хөгжлийн банк, Дэд ерөнхийлөгч
2010-2016 онд Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
2016-2020 онд Нутгийн удирдлагын дэд хорооны дарга
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн
 
ШАГНАЛ
2014 онд Алтан гадас одон
2018 онд Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон