Жигжид
Батжаргал
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Төв
Архив:
Намтар

БОЛОВСРОЛ

1976 – 1986 Зуунмод сумын 2-р 10 жил

1986 – 1990 МУИС

1994 – 1996 ТЗУХИнститут

ТУРШЛАГА

1990 – 1991 Баян-Өнжүүл сумын ХААН банкинд Эдийн засагч

1991 – 1992 АДХГЗ-ны орлогч дарга

1992 – 1994 Баян-Өнжүүл сумын Засаг даргын орлогч

1994 – 1996 Баян-Өнжүүл сумын ЗДТГ-ын БОУ байцаагч

1996 – 2000 Баян-Өнжүүл сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга

2000 – 2002 Баян-Өнжүүл сумын Засаг дарга

2002 – 2012 аймгийн ИТХ-ын дарга