Мягмарсүрэн
Бадамсүрэн
Дорнод аймгийн засаг дарга
Аймгийн засаг дарга (2016-2020)
Дорнод
Архив:
Намтар

1996-2000 онд Монгол улсын Техникийн их сургуулийг нефтийн инженер мэргэжлээр төгссөн

Ажилласан байдал:
2001-2003 онд НИК ХК-ийн Дорнод аймаг дахь Нефть хангамжмийн газарт ШТС-ын эрхлэгч,
2007-2009 онд Магнай трейд ХХК-ний Дорнод аймаг дахь салбарын дарга,
2009 оноос Монгол Ардын Намын хорооны дэд дарга,
2012 оноос Монгол Ардын Намын хорооны дарга.
Сонгуульт ажил: 2008 оноос аймгийн ИТХ –ын төлөөлөгч, тэргүүлэгч