Одон
Цогтгэрэл
УИХ дахь бүлгийн дарга
УИХ дахь бүлгийн дарга (2022-2024)
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Увс
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

Увс аймгийн Тэс сумын 10 жилийн дунд сургууль
1998 онд ТИС-ийн Компьютерын техник менежментийн сургууль, эдийн засагч
2008 онд Удирдлагын академи, докторант

Сиднейн их сургуулийн Стратеги удирдлагын хөтөлбөр,

 

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1998-2011 онд ТЭСО ХХК-ийн захирал
2012-2015 онд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх
2015-2017 онд Увс аймгийн Ардчилсан Намын дарга
2015-2020 онд ТЭСО корпорацын ерөнхийлөгч

2015-2016 онд Увс аймгийн Ардчилсан намын дарга

2012-2015: Ерөнхий сайдын зөвлөх
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ
2012 онд Алтан гадас одон

ГАДААД ХЭЛ
Англи