Дэмбэрэл
Мөнхбаатар
Төв аймгийн засаг дарга
Аймгийн засаг дарга (2021-2024)
Төв
Архив:
Мэдээ, мэдээлэл
Аймаг, нийслэлийн засаг даргын ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА нар сургалтад хамрагдав
Засгийн гзарын Хэрэг эрхлэх газраас аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын семинар, сургалтыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 11-12 нд зохион байгуулж байна. Улсын Их Хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (цаашид Нэгжийн тухай хууль гэх)-ийг  шинэчлэн баталсан бөгөө
1 жилийн өмнө
МАНЗУШИРД зорчигсод МАГТАХ БҮТЭЭН БОСГОЛТ
Хар муугаар будаж харлуулах гэж дайрах нь зохимжгүй мэт. Юутай ч САНААЧИЛЖ ажиллаад босгоод ирсэн БҮТЭЭН БАЙГУУЛАГЧИД ТӨВ нутгийн УДИРДЛАГУУДАД нутгийн олон нь БАЯРЛАЛАА гэдэг үгийг дайсаар байгаа
1 жилийн өмнө