Ганибал
Амартүвшин
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ
1991 онд Монгол-Оросын хамтарсан 3 дугаар дунд сургууль
1998 онд Брюссель дахь Европын их сургууль, бизнесийн удирдлага, бакалавр
2005-2007 онд АНУ-ын Харвардын Бизнесийн их сургууль, бизнесийн удирдлагын магистр


АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1998-2005 онд ABN Amro bank, Эрсдэлийн дэд захирал
2008-2011 онд JSC Kazcommerts bank, гүйцэтгэх захирлын тэргүүн дэд орлогч
2011-2014 онд Тэнгэр санхүүгийн нэгдэл, ерөнхий захирал
2014-2019 онд Хас банк, ерөнхий захирал
2019-2020 онд Монгол Улсын Хөгжлийн банк, гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


ШАГНАЛ
Банк, санхүүгийн тэргүүн ажилтан


ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос, Франц, Герман, Нидерланд