Цэрэнжамц
Мөнхцэцэг
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Сүхбаатар
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1997 онд МУИС, улс төр судлал
1999 онд МУИС, “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зүгээс олон нийтийн санаа бодолд үзүүлэх нөлөөлөл” магистр
2009 онд МУИС, “Сонгуулийн компанийн коммуникаци: Монгол Улсын жишээн дээр”
Улс төр судлаач, Улс төр судлалын доктор, дэд профессор

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1997-2000 онд Өнөөдөр сонины улс төр, гадаад мэдээний албанд тоймч, орчуулагч
1997-2001 онд МУИС-ийн улс төр судлалын тэнхимд багш
2006-2007 онд ХБНГУ-ын Koblenz Landau University-д зочин судлаач
2002-2010 онд МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимд багш
2008-2015 онд Улс төрийн коммуникацийн төвийн захирал
2011-2014 онд МУБИС-ийн Улс төр судлал, социологийн тэнхимийн эрхлэгч
2013 онд АНУ-ын Ohio State University-д зочин судлаач
2014-2019 онд МУБИС-ийн Нийгмийн ухааны тэнхимд дэд профессор
2012 оноос Улс төрийн коммуникацийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал
2019-2020 онд Стратеги академийн захирал
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн


ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос, Герман