Тогмид
Доржханд
Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн (2020-2024)
Хан-Уул
Архив:
Намтар

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1995 онд Нийслэлийн Д.Сүхбаатарын нэрэмжит 10 жилийн 2 дугаар дунд сургууль
1999 онд МУИС, төрийн санхүүч, бакалавр
2004 онд Японы Хитоцубаши их сургууль, төрийн эдийн засгийн бодлого, магистр
2010 онд АНУ, Харвардын их сургууль, “Дэд бүтэц дэх төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа” магистр
2012 онд Их Британи Улс, Оксфордын их сургууль, “Санхүүгийн онол” магистр

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
1999-2002 онд Сангийн яамны Төсвийн бодлогын газар мэргэжилтэн
2003-2004 онд Япон Улсын Сангийн яаманд дадлагын ажилтан
2005-2012 онд Сангийн яамны Зээл тусламжийн бодлогын газрын орлогч дарга, “НҮБ-ын “Түмэн бүс хөтөлбөр”, Азийн хөгжлийн банкны “Төв азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа” хөтөлбөрийн зохицуулагч
2012-2013 онд Сангийн яамны Санхүүгийн бодлого, өрийн удирдлагын газрын дарга
2013-2015 онд АНУ Вашингтон хот. Олон улсын валютын сан,. Ази, Номхон Далайн орнуудыг хариуцсан гүйцэтгэх захирлын зөвлөх
2016-2020 онд Хүн намын удирдах зөвлөлийн дарга
2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ
2012 онд Алтан гадас одон


ГАДААД ХЭЛ
Англи, Орос