Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Сүхбаатар аймаг
Ардчилсан нам /АН/
33%
Монгол Ардын нам /МАН/
50%
Бие даагч
17%