Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Монгол Ардын нам /МАН/
51%
Бие даагч
34%
Ардчилсан нам /АН/
15%