Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Говь-Алтай аймаг
Монгол Ардын нам /МАН/
78%
Ардчилсан нам /АН/
22%