Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Багануур дүүрэг
Ардчилсан нам /АН/
31%
Монгол Ардын нам /МАН/
68%
Бие даагч
1%